World Best Roulette System
Roulette Image
Roulette System Home Page
 
 

PodmínkyPrávní informace : Obchodní podmínky

Tento server ( dále jen " stránky " ) je vlastní a provozují worldbestroulettesystem.com. " Váš přístup a používání těchto stránek je s výhradou těchto podmínek ( " Podmínky " ) na této stránce a všemi platnými zákony . O přístupu a procházení webu můžete přijmout bez omezení nebo kvalifikace , podmínky . Pokud nesouhlasíte s některý z níže uvedených podmínek , Nepoužívejte server a nenakupují našich produktů . worldbestroulettesystem.com vyhrazuje právo , v jejím jediným uvážení ,
Chcete -li upravit , měnit nebo jinak aktualizovat tyto podmínky kdykoliv a s využitím našich stránek souhlasíte s vázány tČmito změny , změny nebo aktualizace .

 

Autorská práva a ochrannými známkami

Dokumenty , Produkty a informace o místě podléhají autorským právům materiálů worldbestroulettesystem.com. Informace o autorských právech obsažená v této doméně nelze reprodukovat , distribuované nebo zkopírovat veřejně jakýmkoli způsobem , včetně internetu , e - mail , diskusní skupiny , nebo používají . žádný násilník budou podléhat maximální pokuty a penále uloženo zákonem . Kupující naše informace a produkty jsou udělena licence k použití informací obsaženými níže pro jejich osobní potřebu . Jakékoli violators budou sledovány a potrestán v plném rozsahu zákona . žádný nárok ochrany autorského práva je provedena na jakékoli třetí strany software , internetové stránky , obrázky nebo text , který může být zmíněn v náš produkt ( y ) . Zobrazením a / nebo nákup materiálů na našich stránkách souhlasíte s vázány těmito Copyright podmínek .

Omezení odpovědnosti

informace a jakékoli softwarové k dispozici ke stažení na tomto webu je poskytnuta tak , jak je " , bez záruky jakéhokoliv druhu , buď vyjádřené nebo předpokládané včetně , ale není omezena na předpokládané záruky pro obchodovatelnost , VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL , nebo bez porušení . Naše společnost celková odpovědnost a jakéhokoliv zákazníka je výlučným prostředkem nápravy , náhrada ceny zaplacené .

Ačkoli usilujeme přesnost , informace o serveru mohou obsahovat nechtěné technické nepřesnosti nebo tiskové chyby . Informace mohou být změněny nebo aktualizované bez předchozího oznámení . worldbestroulettesystem.com může také vydávat zlepšení a / nebo změnám výrobků a / nebo programů / nabízí popsané v této informace kdykoli bez upozornění .

worldbestroulettesystem.com žádné zastoupení vůbec o žádné hyperlinked weby třetích stran které vás mohou mít přístup k prostřednictvím našich stránek nebo výrobku . Tyto třetí strany stránky nejsou vytvořených nebo udržených worldbestroulettesystem.com. jsou nezávislé na worldbestroulettesystem.com, a worldbestroulettesystem.com nemá kontrolu nad obsahem na těchto stránkách . Navíc worldbestroulettesystem.com nepropaguje nebo přijímat nějakou zodpovědnost za obsah nebo použití , takových míst . Zatím nemáme žádné informace o přítomnosti taková nebezpečí na třetí stranu lokalit , měl byste si nezbytná opatření pro chránit sebe a své systémy před viry , červů , trojské koně , a další položky destruktivní povahy .

V žádném případě bude worldbestroulettesystem.com být zodpovědný nebo jakékoli jiné třetí straně za jakékoli nepřímé , zvláštní nebo jiných následné škody pro každé použití tohoto webu nebo náš produkt ( y ) , včetně , bez omezení , jakékoliv ztráty zisků , přerušení podnikání , ztráta programů nebo jiných údajů o zpracování informací systému nebo jinak , i když jsme výslovně informovala o možnosti takových škod .

Výnosy

Všechny výdělků vykázaných na tomto webu jsou správné podle nejlepšího našich znalostí , které by nemělo být považováno za typický případ . Jako s jakoukoli obchodní činností , vaše výsledky se mohou lišit , a bude založeno na pozadí , obětavost , touhy a motivaci . Neděláme záruky týkající se úrovně úspěch můžete zkušenosti . žádné svědectví a příklady používají tyto výjimečné výsledky , které se nevztahují na průměrné kupujícího , a nejsou určeny k zastupování nebo záruka , že někdo bude dosáhnout stejných nebo podobných výsledků . Můžete také zkušenosti neznámé nebo unforseeable rizika , která může snížit výsledky . Nejsme zodpovědni za své činy .

Software impressum

Za žádných okolností worldbestroulettesystem ani nikoho , kdo byl zapojen do tvorby , produkce nebo dodání tohoto softwaru je odpovědný za jakékoli nepřímé , následné nebo nepřímé škody vyplývající z použití nebo neschopnosti použít takového softwaru , i když worldbestroulettesystem byl informován o možnosti takových škod nebo škod . Uživatel software nese veškerá rizika , pokud jde o kvalitu a výkonnost softwaru . Žádné záruky o vhodnosti pro konkrétní účel nebo užití je nabízen .

some jurisdictions neumožňují omezení nebo vyloučení náhodných nebo následné škody , proto se výše uvedené omezení nebo vyloučení nelze vztahovat na ty v míře , která odpovědnost je zákonem neschopný vyloučení nebo omezení .

Dobré zpracování postupu přikazuje , aby každý program být důkladně testována s nekritické dat , než spoléhání na něj . Uživatel musí předpokládat , že celou riziko pomocí programu . Tato ukázková verze wbestroulettesystem poskytuje plnou funkčnost vedly bez licenčního poplatku může být vrácena kvůli softwarové chyby to mohlo být zjištěny v průběhu hodnocení období . Jakékoli odpovědnosti prodávajícího bude omezen výhradně na náhradu ve výši kupní ceny podle náhrady politiky . V žádném případě nesmí žádné teorie odpovědnosti překročit poplatek věnována worldbestroulettesystem .

Pravomoci a volba práva

worldbestroulettesystem.com neobsahuje žádné zastoupení , které materiály v místě jsou vhodné nebo k dispozici pro použití v jiných místech . Ty , kdo zvolit přístup k tomuto serveru z jiných míst , z vlastního podnětu a odpovídají za dodržování místní zákony , pokud a do té míry místní zákony jsou použitelné .

Ostatní

Pokud Žádné ustanovení této dohody musí být protiprávní , zrušit , nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelný , pak toto ustanovení se považují za oddělitelná od této dohody a nesmí mít vliv na platnost a vymahatelnost případných zbývajících ustanovení . To je celé dohodě mezi stranami týkající se záležitostí obsaženými níže .
 
 
Copyright 2013 světově nejlepší ruleta systému . Všechna práva vyhrazena .