World Best Roulette System
Roulette Image
Roulette System Home Page
 
 

Algemene Voorwaarden

Deze website (de "Website") is eigendom van en wordt geëxploiteerd door WorldBestRouletteSystem.com. Uw toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de volgende voorwaarden ( "Voorwaarden") op deze pagina en alle toepasselijke wetten. Door toegang tot en surfen op de Site, aanvaardt u zonder beperking of voorbehoud, de termen en voorwaarden. Als u niet met een van de onderstaande Voorwaarden en Bepalingen niet eens, ook niet op de Site en niet aanschaft onze producten. WorldBestRouletteSystem.com behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken,
Aan te passen, te wijzigen of anderszins werken deze Voorwaarden op elk gewenst moment en via onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen, veranderingen of updates.

 De documenten, producten en informatie op de Site zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal van WorldBestRouletteSystem.com. Copyright informatie op deze domein mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gekopieerd worden openbaar gemaakt op enigerlei wijze, inclusief Internet, e-mail, nieuwsgroepen, of herdrukken. Iedere overtreder zal onderworpen zijn aan een maximale boete en straf die wordt opgelegd door de wet. Kopers van onze informatie en producten zijn een licentie voor het gebruik van de hierin opgenomen informatie voor eigen persoonlijk gebruik slechts verleend. Eventuele overtreders worden vervolgd en bestraft in de ruimste zin van de wet. Geen enkele vordering van het auteursrecht is op elke 3e partij software, websites, afbeeldingen of tekst die in onze product(en)genoemd worden gemaakt . Door het bekijken en/of aanschaffen van de materialen op onze website, stemt u ermee in te zijn gebonden aan deze auteursrechtelijke voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

Informatie en eventuele software beschikbaar voor download op deze site wordt geleverd "As is", zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Ons bedrijf de volledige aansprakelijkheid, en iedere klant enige verhaalsmogelijkheid, wordt een restitutie van de prijs worden betaald.

Hoewel wij voor nauwkeurigheid nastreven, kan informatie op de Website bevatten ondoordachte technische onnauwkeurigheden of typografische fouten. Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. WorldBestRouletteSystem.com kan ook verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma's / aanbiedingen in deze informatie beschreven wordt te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving.

WorldBestRouletteSystem.com doet geen uitspraken over eventuele hyperlink naar sites van derden die u via onze Site of product toegang. Deze derden zijn websites niet gemaakt of onderhouden door WorldBestRouletteSystem.com. Zij zijn onafhankelijk van WorldBestRouletteSystem.com, en WorldBestRouletteSystem.com heeft geen controle over de inhoud van deze sites. Overigens WorldBestRouletteSystem.com onderschrijft of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites. We hebben geen informatie over de aanwezigheid van deze gevaren op derden sites hebt, moet u de nodige voorzorgen uzelf te beschermen en uw systemen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van een destructieve aard.

In geen geval zal WorldBestRouletteSystem.com aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor enige directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade voor het gebruik van deze website of ons product(en), met inbegrip van, zonder beperking, eventuele winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw verwerking van informatie systeem of anderszins, zelfs indien wij uitdrukkelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte zijn.

Winst

Alle inkomsten getoond op deze website zijn nauwkeurig binnen de grenzen van onze kennis, en mag niet worden beschouwd als "typisch". Zoals bij elk bedrijf, uw resultaten kunnen afwijken, en zal op basis van uw achtergrond, toewijding, wens en motivatie. Wij maken geen garanties voor het niveau van succes u hebt ervaren. Eventuele getuigenissen en voorbeelden gebruikt zijn uitzonderlijke resultaten, die niet tot de gemiddelde koper niet toepassen, en zijn vertegenwoordigen niet garanderen dat iedereen dezelfde of vergelijkbare resultaten bereiken. U kan ook onbekende of onvoorspelbare risico's die kunnen resultaten verminderen ervaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw acties.

Software Disclaimer

ONDER GEEN BEDING WORLDBESTROULETTESYSTEM NOCH IEMAND ANDERS DIE BETROKKEN IS GEWEEST BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DEZE SOFTWARE ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK ZOALS SOFTWARE, ZELFS INDIEN WORLDBESTROULETTESYSTEM IS GEADVISEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VORDERINGEN. De PERSOON DIE DE SOFTWARE DRAAGT ALLE RISICO'S TEN AANZIEN VAN DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. WORDT GEEN GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK AANGEBODEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS VOOR ZOVER AANSPRAKELIJKHEID IS WETTELIJK ONBEKWAAM UITSLUITING OF BEPERKING.

GOEDE GEGEVENSVERWERKING PROCEDURE BEPAALT DAT IEDER PROGRAMMA GRONDIG GETEST MET NIET-KRITIEKE GEGEVENS ALVORENS TE VERTROUWEN OP HEM. De GEBRUIKER DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO VAN HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA. De DEMO VERSIE VAN WBESTROULETTESYSTEM BIEDT VOLLEDIGE FUNCTIONALITEIT DAARVOOR GEEN LICENTIEKOSTEN KAN Terugbetaalde DOOR SOFTWARE FOUTEN DIE ZIJN WAARGENOMEN TIJDENS DE EVALUATIE PERIODE. IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER UITSLUITEND BEPERKT TOT RESTITUTIE VAN DE AANKOOPPRIJS VOLGENS restitutiebeleid. IN GEEN GEVAL IS ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID NOOIT HOGER DAN DE LICENTIEKOSTEN BETAALD WORLDBESTROULETTESYSTEM.

Bevoegde rechter en Rechtskeuze

WorldBestRouletteSystem.com verleent geen enkele garantie dat materialen op de Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die deze site vanaf andere locaties te gebruiken doen dit op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van plaatselijke wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

Andere

Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig, of om welke reden dan ook onuitvoerbaar, vervolgens deze bepaling wordt beschouwd als scheidbaar van deze overeenkomst en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen onverlet. Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de aspecten hierin.
 
 
Copyright 2013, World Best Roulette Systeem. Alle rechten voorbehouden.